Una nova investigació, publicada a Environmental Health Perspectives, ha descobert que el soroll residencial del trànsit rodat en la primera infància pot associar-se amb problemes de conducta, especialment en hiperactivitat i símptomes de falta d’atenció.

L’exposició al soroll del trànsit s’ha associat en moltes parts del món amb efectes sobre la salut en els adults, inclosos símptomes psicològics com ansietat i canvis d’humor. Els nens també poden ser vulnerables al soroll del trànsit, especialment durant les etapes sensibles del seu desenvolupament. Fins a la data, els estudis dels efectes sobre el desenvolupament neuropsicològic per l’exposició al soroll del trànsit en els nens s’han centrat principalment en l’aprenentatge i el rendiment cognitiu, amb resultats consistents de deteriorament en la lectura i la memòria de l’exposició al soroll d’avions.

Els investigadors volien esbrinar si l’exposició al soroll del trànsit rodat residencial s’associava amb problemes de conducta en nens de 7 anys d’edat. Per a això, es va comptar amb 46.940 nens de la cohort de naixement nacional de Dinamarca amb informació completa sobre els problemes de conducta als 7 anys d’edat i l’historial de la seva direcció completa, des de la concepció fins als 7 anys d’edat. El soroll del trànsit per carretera es va modelar en totes les direccions actuals i històriques. Els problemes de conducta es van avaluar mitjançant qüestionaris als pares. Les associacions entre l’embaràs i l’exposició infantil al soroll i els problemes de comportament es van analitzar mitjançant regressió.

“Hem trobat que un augment promig de 10 dB en l’exposició al soroll del trànsit rodat des del naixement fins als 7 anys d’edat es va associar amb un augment de problemes del comportament del 7% en comparació amb el comportament normal, i amb un augment del 5% i el 9% en les puntuacions d’hiperactivitat i falta d’atenció, respectivament, i un incremement del 5% i 6% en les puntuacions de problemes de conducta anormal i problemes en relació entre iguals, respectivament “, ha explicat Jordi Sunyer, investigador de CREAL, Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental que ha participat a l’estudi.

Referència:

Hjortebjerg D, Andersen AM, Christensen JS, Ketzel M, Raaschou-Nielsen O, Sunyer J, Julvez J, Forns J, Sorensen M. Exposure to Road Traffic Noise and Behavioral Problems in 7-Year-Old Children: A Cohort Study. Environ Health Perspect 2015 (in press)

Fer Comentari

La teva adreça de correu electrònic no serà publicada.