Investigadors del CREAL, centre aliat ISGlobal, acaben de publicar a la revista Environment International que els bifenils policlorats, (en anglès, polychlorinated biphenyl –PCBs, concretament el PCB-153), que bàsicament es troben al peix i marisc, derivats làctics i als olis i greixos, poden afectar el pes dels nadons en néixer.

Concretament, els investigadembarassada-florors han observat que la reducció de pes mitjà al néixer degut a l’exposició al PCB-153 és d’uns 200 grams i que aquesta associació segueix una relació lineal, és a dir, a major exposició a PCB-153 durant l’embaràs major reducció de pes al néixer, observant efectes fins i tot a dosis baixes de PCBs.

També hem comprovat que la reducció de pes més elevada es dóna entre els nens de mares no caucàsiques o de mares que van fumar durant l’embaràs. Maribel Casas, investigadora del CREAL i autora de l’article, destaca que “el grup més susceptible als efectes dels PCBs són les nenes de mares que van fumar durant l’embaràs”.

Casas afegeix que “a l’actualitat, les dones embarassades estan exposades a dosis baixes d’aquests compostos i, per això, és important conèixer els efectes que poden tenir en el creixement fetal. Aquest estudi ha permès observar els efectes d’aquests compostos arreu d’Europa i representa una plataforma important per estudiar els potencials efectes dels PCBs sobre la salut infantil”.

L’estudi ha fet servir dades de més de 9.000 dones embarassades i els seus fills d’11 cohorts de naixement d’arreu d’Europa. Aquest estudi s’emmarca dintre de 3 projectes europeus (ENRIECO, CHICOS i OBELIX) i és la continuació d’un estudi ja publicat en el que es va realitzar una metanàlisi, és a dir, cada una de les cohorts va realitzar l’anàlisi estadístic per separat (Govarts et al, EHP 2012). En aquest nou estudi, els investigadors han ajuntat totes les bases de dades en una de sola el que els ha permès modelar la relació exposició-resposta i estudiar potencials modificadors de l’efecte.
Referència: Casas M, Nieuwenhuijsen M, Martinez D, Ballester F, Basagaña X, Basterrechea M, Chatzi L, Chevrier C, Eggesbo M, Fernández MF, Govarts E, Guxens M, Grimalt JO, Hertz-Picciotto I, Iszatt N, Kasper-Sonnenberg M, Kiviranta H, Kogevinas M, Palkovicova L, Ranft U, Schoeters G, Patelarou E, Petersen MS, Torrent M, Trnovec T, Valvi D, Toft GV, Weihe P, Weisglas-Kuperus N, Wilhelm M, Wittsiepe J, Vrijheid M, Bonde JP. Prenatal exposure to PCB-153, p,p’-DDE and birth outcomes in 9000 mother-child pairs: Exposure-response relationship and effect modifiers. Environ Int 2015; 74C: 23-31 (en Premsa).

Sobre L'Autor/a

Articles Relacionats

Fer Comentari

La teva adreça de correu electrònic no serà publicada.