Té el teu fill migranya, trastorns gastrointestinals o pell atòpica? Es poc probable que el teu pediatra t’hagi parlat del Dèficit de DAO. Però ara sabem que aquest trastorn també està present en nens. És fàcilment detectable i la solució és a la dieta.

 Durant la infància el dèficit de DAO es manifesta amb còlics, mals de cap, dolors abdominals difusos, diarrees intermitents, cefalees, reflux gastroesofàgic i vòmits intermitents. I també, la recent relació amb el trastorn de dèficit d’atenció (TDAH). En aquest reportatge Clara Camí, nutricionista de AD Dietistas, especialistes en Dèficit de DAO ens explica què és aquest trastorn, com valorar si els nostres fills poden estar afectats i què fer.

abdominalpain

DAO són les sigles que denominen a l’enzim DiAminoOxidasa. Aquest enzim es troba al lumen de l’intestí, o sigui al seu interior, i és el principal enzim encarregat d’eliminar una molècula provinent dels aliments anomenada histamina. En persones on l’activitat de l’enzim DAO funciona amb normalitat, la histamina ingerida es metabolitza i s’elimina per l’orina sense provocar cap mena de simptomatologia. Ara bé, quan es detecta un dèficit d’aquest enzim -dèficit de DAO-, significa que el metabolisme de la histamina queda disminuït i per conseqüència aquesta molècula passa al torrent sanguini acumulant-se en diferents teixits de l’organisme, donant així diferents símptomes.

Què es la histamina?
La histamina és una molècula vital, una amina biògena que tenim tots dins l’organisme i que regula molts processos biològics com la inflamació, la secreció d’àcid gàstric o la regulació de la funció immunitària. Però la histamina que ens arriba amb els aliments no té cap funció fisiològica i en condicions normals ha de ser eliminada per l’enzim DAO.

Ara bé, si ingerim més histamina de la que l’organisme pot degradar acumulem histamina en el cos, i això provoca diferents manifestacions clíniques que engloben des de quadres pseudoal·lèrgics fins a migranya.

Els símptomes més freqüents de dèficit de DAO són: migranya, trastorns gastrointestinals, pell atòpica o alteracions dèrmiques i dolors musculars, entre altres.

A diferència de l’al·lèrgia alimentaria, l’aparició d’aquests efectes adversos està lligada a una àmplia gamma d’aliments. Per tant, a vegades un aliment podrà ser el desencadenant de símptomes, i altres no. Això passa perquè els símptomes es desencadenen per una acumulació d’histamina en plasma, a diferència de les al·lèrgies alimentàries, que els seus efectes apareixen per reacció d’un aliment en concret.

L’origen genètic és el factor més comú del dèficit de DAO. Ara bé, també es pot desencadenar per causes farmacològiques, a través del consum de fàrmacs tan habituals com els antihistamínics, analgèsics, mucolítics, antiemètics (aquells que actuen sobre les nàusees i els vòmits) o antibiòtics, que inhibeixen l’activitat de l’enzim. Existeix també, un tercer factor desencadenant de tipus patològic, que normalment respon a la presència prèvia de malalties inflamatòries intestinals.

Es calcula que el dèficit de DAO afecta a 15 de cada 100 persones, i aquesta proporció és tres vegades més freqüent en dones que en homes. Ja que la dona te genèticament menys activitat de DAO.

Mother Taking Temperature Of Sick DaughterDèficit de DAO en nens
Durant la infància el dèficit de DAO es manifesta amb còlics, mals de cap, dolors abdominals difusos, diarrees intermitents, cefalees, reflux gastroesofàgic i vòmits intermitents. I també, la recent relació amb el trastorn de dèficit d’atenció (TDAH). De fet, els quadres de còlics, sobretot en nounats i lactants, són la causa més comuna de consulta en patologia digestiva -amb una prevalença de fins a un 19% en nens-.

Davant d’un nen amb aquesta simptomatologia de còlics, flatulències, diarrees, vòmits i migranya s’ha d’estudiar el dèficit de Diamino Oxidasa i aplicar una dieta especial i el tractament enzimàtic corresponent.

És comú confondre el dèficit de DAO en nens amb algun tipus d’al·lèrgia alimentaria, com l’al·lèrgia a la proteïna de la llet de vaca, la intolerància a la fructosa o a la lactosa, al gluten, càndides o infeccions com l’ Helicobacter Pylori, ja que la simptomatologia és molt semblant.

Com es detecta? 
El diagnòstic del dèficit de DAO en nens menors a 4 anys segueix el mateix protocol que en adults, però acostuma a ser més difícil identificar la simptomatologia.

Si un nen presenta símptomes com còlics, síndrome dels vòmits cíclics o dolors abdominals, i a més a més, té pares o familiars de primer grau amb també símptomes del dèficit de DAO, com podrien ser la migranya o molèsties digestives, hi hauria bastants números per pensat que aquest nen presenta una activitat reduïda d’enzim DAO.

Per obtenir un diagnòstic objectiu es pot realitzar una analítica in vitro de l’activitat funcional de l’enzim DAO. L’anàlisi avalua la capacitat de l’enzim DAO del pacient per eliminar una quantitat determinada d’histamina.

Com interpretar els resultats?
Si en l’anàlisi de sang l’activitat de la enzim DAO es troba per sota de 80 Unitats Degradants d’Histamina (HDU), es considera una activitat reduïda, i si està per sota de 40 HDU, l’activitat de DAO es considera molt reduïda.

Tractament
El tractament que existeix pel dèficit de DAO, tant en nens com en adults, és de doble abordatge. Per una banda s’inicia una dieta baixa en histamina, i per l’altra se suplementa amb enzim DAO, que ve presentat en forma de càpsules.

A la dieta es disminueixen els aliments que afavoreixen l’acumulació d’histamina com els làctics, aliments precuinats i cítrics. Però tot i aquestes pautes generals, s’ha de valorar cada cas en particular, tenint en compte l’activitat de l’enzim i la simptomatologia que presenta el nen.

No podem prevenir el dèficit de DAO, ja que el seu origen és majoritàriament genètic, però pot deixar de ser un problema i causar patiment al nen amb una dieta baixa en histamina i si s’escau suplementada correctament.

Sobre L'Autor/a

MSc RDN Dietista-Nutricionista - AD Dietistas Especialistes en Dèficit de DAO

Articles Relacionats

Fer Comentari

La teva adreça de correu electrònic no serà publicada.